K návštěvě

Chcete-li navštívit Salento, nesmíte opomenou v první řadě starobylé město Lecce, které se pyšní nádhernými kostely a katedrálami z doby baroka. V historickém centru najdete například mnoho obchodů s papírovou hmotou, jejíž výroba je pro Lecce typycká.

Otranto, město mučedníků, které svými příběhy okouzluje vášnivé turisty i domorodé obyvatele. V centru Otranta, můžete vidět na bránách šlechtických paláců obrysy po dělových koulích, na které Saracéni (Turci) stříleli minomety z lodí, když bylo město v obležení.
Gallipoli, překrásné město starověkého původu ohraničené mostem, vedoucím k malému ostrůvku, kde se nachází pevnost, která byla díky své pozici nedobytná. Pevnost s podzemímy lisy olivového oleje.
Santa Maria di Leuca je nejjižnějším městem v Apulii. Leží v místě, kde se setkávají dvě moře, které zalévají Salento. Důležitou stavbou je bazilika Panny Marie z Leuci, po které bylo město. Santa Maria di Leuca je místo které přitahuje cestovatele z celého Středomoří, kteří na něj pějí jen chválu.

Přírodní zajímavosti

Conca Specchiulla Beach, Sandy Bay Medvědí Torre dei Turchi Otranto Bay v Santa Cesarea Terme olivových hájů v krajině San Vito dei Normani.

Pobřeží Salenta

Pláže Salenta jsou široké a písčité, zejména v Jónském moři, vody v této zeměpisné šířce se vyznačují vzácnou průhledností a barvou. Pláže střídají velkolepé útesy s výhledem na moře, zejména na Jadran. Mezi nejznámější písečné pláže se řadí Ugento, Torre Bear, Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Maria di Leuca a Otranto. Pokud jde o skalnaté zátoky a pláže, zaslouží si zmínku Castro, Santa Cesarea a Terme Porto Badisco.

Krasové jeskyně

Jeskyně se nachází podél východního pobřeží, jsou zasazené v příkrých útesech vedoucích od Santa Maria di Leuca do Punta Palasca (Otranto). Tyto přírodní krasové jevy Castra, mají podstatný rozvoj. Jeskyně Zinzulusa je nejvýznamnějším příkladem, uvnitř nichž bylo zjištěno několik piktogramů a paleontologických nálezů, které jsou spolu s těmi v blízkosti Grotta Romanelli nejvíce střeženy a vystaveny v muzeu.

Olivové háje

Rozlehlé krajiny olivovníků, které byly zasazeny v roce 2007 jsou v seznamu 100 lokalit, které jsou na seznamu italského fondu životního prostředí.

Oáza chráněných jezer Alimini

Oáza je jednou z nejcennějších přírodních míst Salenta. Ekosystém, který je domovem několika druhů rostlin a živočichů a představuje zvláštní ochranu. Jedním z nejkrásnějších míst chráněného území Alimini patří záliv Turků, známý pro svou křišťálově průzračnou vodu a bílé pláže s kontrastem husté okolní zeleně a skal.

Park Cesine

Název parku pochází z "Gesine", močálovité rybníky na pobřeží Jaderského moře, jsou tvořeny z mokřad a rybníku Salapia Pantano Grande, který je napájen deštěm a od moře ho dělý písečné duny.

Park Porto Selvaggio

Park zřízený v roce 2006, zahrnuje i oblasti přírodního parku zařízeném (založena v roce 1980) a mokřady (klasifikované jako přírodní oblast v roce 1997). Pobřeží je skalnaté a členité a jsou pro něj typické typické borové lesy a křoviny Středomoří. Podél pobřeží se nachází fascinující věž Tower Uluzzo.

Ostrov svatého Ondřeje

Ostrov se nachází Jónském pobřeží, pokrývá asi pět hektarů a je jen něco málo přes kilometr od starého města Gallipoli. Je zcela plochý a jeho maximální výška nesmí být delší než tři metry. Funkce, kterou ostrov přináší bude pozastavení vln v případě silného větru. Ostrov je vhodný pro umístění bohaté vegetace.

Park Costa Otranto - Santa Maria di Leuca a dřevo Tricase

V parku se nachází oblast, kde stojí maják na Punta Palascia, což je nejvýchodnější bod Itálie. Zřízení chráněné krajinné oblasti, která se nachází podél východního pobřeží Salenta (vysoká pobřeží s výhledem na moře), má za cíl zachovat a obnovit živočišné a rostlinné druhy, ochranu hodnot a historických a architektonických dědictví, zlepšení povrchu a ekologické vlastnosti přírodního prostředí.

Bazilika Sv. Kateřina z Alexandrie ve městě Galatina a baziliky Santa Croce a Palazzo dei Celestini v Lecce.

Byzantské krypta. Mnohé kostely jsou vymalovány obrazy či vyzdobeny náboženskými řezbami ze středověku. Staré svatyně získané z přírodních jeskyních, podle tradice byzantských mnichů z východu, mají stěny a klenby pokryté obrazy v byzantském stylu. Často neexistují žádná jasná data pro takový případ

Středověká opevnění a rozhledny

Existují zde četné vyhlídkové věže, postavené v patnáctém století podél pobřeží, s cílem obrany před nepřátelskými Saraceny z východu. K tomuto účelu byly vystavěny i četé hrady a farmy, které najdete ve městech.

Historické centrum Lecce

Historické centrum Lecce, zamčené ve starobylých zdech, kterými prochází brány Charlesem V., Rudiae Porta a brána Porta San Biagio. Lecce je bohaté na umělecká díla, mezi nimiž bychom poukázali na některé příklady nádherného barokního Náměstí katedrály, baziliky Santa Croce, Palazzo dei Celestini, kostel sv John the Baptist a svatého Matěje, majestátní ruiny divadla-jako za doby římské a v blízkosti Piazza Sant'Oronzo hrad Charlese V.

Obec Leuca a její vesnice

V popředí zájmu jsou vznešené paláce, úzké uličky a bílé barokní kostely nedaleko od moře města Capo di Leuca. Mezi nimi je město Specchia, které je uvedené na seznamu sta nejkrásnějších vesnic v celé Itálii. Vily v Salentu mají eklektický styl, který je formou manýrismu architektoniky rozšířené v Belle Epoque.Mezi pozoruhodnýmy prehistorickými pozůstatky jsou starověké zrcadla(kamenné kruhy z velkých kamenných bloků), dolmeny (megalitické hroby), menhiry (kamenné megality zasazené v zemi).

Oblast nekropole v messapica

Tato blast je atraktivní, pro své hrobky z různých období, příkopy, dvojité hradby a zříceniny několika starých městských ulic.

Muzeum Cavallino

Muzeum Cavallino neboli Muzeum Koníček,o rozloze 45 ha, ve kterém jsou nálezy a vykopávky z archaického období. V této oblasti jsou vzděláváni studenti archeologie, University of Salento a studenti dalších italských a evropských univerzit.

Archeologické naleziště messapica Roca

Zde bylo nalezeno staré opevněné město z dřívější pravěké lokality. Na stěnách v malých mořských jeskyních byly nalezeny stopy prvních obyvatel a nápisy v latině.     
     
Obràzky Salento


Náměstí Duomo v Lecce

Moře Castro

Pescoluse

Pestrost místních obyvatel

Krasovà jeskyne dvou sester

Andelska Krypta

Pobřežní Vez

Megalit salentský

Santa Maria di Leuca

Muzeum Cavallino

Archeologické naleziště
messapica Roca